Monty

Ett smidigt verktyg för plattor och smartphones där material och tid registreras ute hos kund.
Montören sköter tidrapportering när och var de vill. I våra underlag har du alltid med dig montagetider, möjlighet att jämföra priser och enkelt kontrollera hur lönsamma dina ordrar är.

Plattform

Monty är plattformsoberoende. Kan köras på Ipad, Iphone eller Android.
Lätthanterligt hjälpmedel med direktkoppling till Factory

Dina ordrar

Respektive montör ser i första hand sina egna arbeten, men kan även välja att se alla aktuella jobb.
Registrera in nya kunder, nya ordrar och skriv in person och fastighetsuppgifter för ROT arbeten.

Material / Arbete

Registrera material med RSK-nummer eller sök efter artikel i katalogen. Sök på benämning, fabrikant, eller dimensioner. Alla registrerade artiklar läggs upp i ett eget register.

Tidredovisning

Förutom debiterbar tid som belastar respektive order, kan även ej debiterbar tid registreras för att kompletta tidrapporter ska kunna skapas.

Dokument

Alla dokument från RSK-databasen kan hämtas upp i Monty. Enkelt att hämta upp t.ex. montageanvisning eller drift & skötsel ute hos kund.

FLEXIBLE CODE

Man kan ta kort eller filma ute på plats och knyta dessa till aktuell specifikation.
Dessutom finns eventuella handlingar som är knutna till ordern tillgängliga.

Allmänt

Katalog

Alltid komplett RSK-katalog med bilder och övrig produktinformation.
Katalogen uppdateras kontinuerligt.

Priser

Vi underhåller och uppdaterar grossistprislistorna. Avtalen läses in av användaren. Möjlighet att skapa egna prislistor utifrån valda grossistprislistor

Tider

Normtider för nybyggnad, ombyggnad, industri och rivning. Montagetider, ger tider på bl.a. rördelar och ventiler

Produktblad

Alla dokument som finns i RSK-databasen samlas på respektive order.
Produktblad, Montageanvisningar, Miljödeklarationer, Typgodkännande samt Drift & Skötselinstruktioner

Kalender

Enkel tidplan för alla arbeten och respektive montör.
Funktion för att se samtliga arbeten eller enskilda medarbetares ordrar

Kopplingar

Export av Bokföringsunderlag till SIE4-fil som sedan importers till ekonomisystem.
Materialbeställningar kan e-postas direkt till grossist

EDI

Ta emot ordererkännade vi elektronisk följesedel till vald order både via Monty och Factory. Detta innebär att du slipper registrera artikelraderna på fakturaunderlaget. Factory presenterar alla avier som inkommit som EDimeddelande. Efter ditt godkännande är registreringen klar

TidRappportering

Tiden kan registreras både via Factory och Monty, montören registrerar all sin tid både debiterbara timma och ej debiterbar tid såsom semester och sjukfrånvaro. Enkelt att följa upp arbetade timmar för en valfri period, projekt och order.