Monty

Arbetsytan för montören

Här kan du jobba med arbetsordrar och bifoga bilder till dem när arbetet är slutfört.

Ordrar

Respektive montör ser i första hand sina egna arbeten, men kan även välja att se alla aktuella jobb.
Registrera in nya kunder, nya ordrar och skriv in person och fastighetsuppgifter för ROT arbeten.

Arbeta snabbt och enkelt på fältet

Monty är helt webbaserat och anpassningsbart till montörernas önskemål. Arbeta från valfri plattform och registrera arbetet direkt, inga mer lappar att hålla koll på.

Tidsredovisning

Slipp dubbelregistrering för lönegrundande tid då vi har en direktkoppling mellan arbetsordern och tidsredovisningen.

Dokument

Alla dokument från RSK-databasen kan hämtas upp i Monty. Det är enkelt att hämta upp t.ex. montageanvisning eller drift & skötsel direkt hos kund.

Koppla bilder och filmer

Ta kort eller filma ute på plats och knyta dessa till aktuell specifikation för din och kundens säkerhet.