Calcy

Kalkylprogrammmet som gör det möjligt för dej att arbeta med valfri plattform – PC, Apple, iPad, Android.
Programmet arbetar med både Normtid och Montagetid, vilket är unikt. Dessutom får du tillgång till våra Materialsatser, som förenklar och snabbar upp kalkylarbetet.

NYHET!

Kalkylprogrammmet som gör det möjligt för dej att arbeta med valfri plattform – PC, Apple, iPad, Android etc.

Normtid

Normtiderna är kopplade till allt material som finns i RSK-databasen
Normtiderna är kompletta med hänsyn taget till Byggdelar, Installationsdelar, Höjdtillägg, Inskärningar, Svetstider och Avsättningar.

Montagetid

Helt unikt är vårt Montagetidsregister.
Tider direkt på rördelar, ventiler och kopplingar när artikeln registreras.
Används för att t.ex. få rätt tid i avancerade apparatrum eller vid ÄTA.

Materialsatser

Enkel funktion för att skapa grupper av material för olika installationer.
Materialsatser kan kopplas ihop till större installation t.ex. pannrum, badrum, hustyper etc.

Slutark

Kalkylens resultat kan visas i olika utförande. Enklast är sammanställningen av material och arbete direkt fån specifikationen.
För mer avancerade kalkyler används en överföring av nettovärden till ett Excel-ark

Dokument

Vid registrering av artiklar kopplas automatiskt all dokumentation såsom, Montageanvisningar, Drift & Skötselinstruktioner, Typgodkännande etc. till specifikationen och kan enkelt skrivas ut under arbetets gång.

Anbud

För det slutliga anbudet finns enkla funktioner för justering av TB eller prisnivå.
Enkla funktioner för att skapa egna mallar och texter för anbudet. Samt funktioner med färdiga textförslag för att skriva förbehåll.

Allmänt

Katalog

Alltid komplett RSK-katalog med bilder och övrig produktinformation.
Katalogen uppdateras kontinuerligt.

Priser

Vi underhåller och uppdaterar grossistprislistorna. Avtalen läses in av användaren. Möjlighet att skapa egna prislistor utifrån valda grossistprislistor.

Tider

Normtider för nybyggnad, ombyggnad, industri och rivning. Montagetider, ger tider på bl.a. rördelar och ventiler

Produktblad

Alla dokument som finns i RSK-databasen samlas på respektive order.
Produktblad, Montageanvisningar, Miljödeklarationer, Typgodkännande samt Drift & Skötselinstruktioner

Kalender

Enkel tidplan för alla arbeten och respektive montör.
Funktion för att se samtliga arbeten eller enskilda medarbetares ordrar

Kopplingar

Export av Bokföringsunderlag till SIE4-fil som sedan importers till ekonomisystem.
Materialbeställningar kan e-postas direkt till grossist

EDI

Ta emot ordererkännade vi elektronisk följesedel till vald order både via Monty och Factory. Detta innebär att du slipper registrera artikelraderna på fakturaunderlaget. Factory presenterar alla avier som inkommit som EDimeddelande. Efter ditt godkännande är registreringen klar

TidRappportering

Tiden kan registreras både via Factory och Monty, montören registrerar all sin tid både debiterbara timma och ej debiterbar tid såsom semester och sjukfrånvaro. Enkelt att följa upp arbetade timmar för en valfri period, projekt och order.