Calcy

Arbetsytan för kalkyleraren

Kalkylprogrammmet som gör det möjligt för dej att arbeta med valfri plattform – PC, Apple, iPad, Android.
Programmet arbetar med både Normtid och Montagetid, vilket är unikt. Dessutom får du tillgång till våra Materialsatser, som förenklar och snabbar upp kalkylarbetet.

Webbaserat

Arbeta på valfri plattform – PC, Apple, iPad, Android etc.

Anbud

För det slutliga anbudet finns enkla funktioner för justering av TB eller prisnivå.
Enkla funktioner för att skapa egna mallar och texter för anbudet. Samt funktioner med färdiga textförslag för att skriva förbehåll.

Normtid

Normtiderna är kopplade till allt material som finns i RSK-databasen
Normtiderna är kompletta med hänsyn taget till Byggdelar, Installationsdelar, Höjdtillägg, Inskärningar, Svetstider och Avsättningar.

Helt unikt är vårt Montagetidsregister.
Tider direkt på rördelar, ventiler och kopplingar när artikeln registreras.
Används för att t.ex. få rätt tid i avancerade apparatrum eller vid ÄTA.

Dokument

Vid registrering av artiklar kopplas automatiskt all dokumentation såsom, Montageanvisningar, Drift & Skötselinstruktioner, Typgodkännande etc. till specifikationen och kan enkelt skrivas ut under arbetets gång.