Factory

Är ett webbaserat program för hantverkare. Du har alltid senaste programversionen med uppdaterade prislistor.
Säkerhetskopiering sker automatiskt varje dag. I Factory har du bl.a. tillgång till allt från offert till fakturering av ROT-tjänster, kontantfakturering och påminnelser.

Specifikation

All registrering utgår ifrån en Specifikation. Här registreras material och arbete. Register som RSK-katalog för materialregistrering, men även register som man själv skapar genom t.ex. materialsatser.

Dokument

Offert, Beställningsunderlag, Arbetsorder, Faktura, ÄTA.
Samtliga dokument kan e-postas direkt till kund. Obegränsade textfält för Offert och Fakturor.

Kundregister

Registrera kunder med egna eller löpande kundnummer. Lägg in person och fastighetsinformation som sparas för ROT.
Lägg in rabatter för material och arbeten. Välja kundunika prislistor

Prissättning

När man registrerat material på en specifikation kan man via prissättning snabbt få en överblick på kostnader och inköp. Enkelt att byta prislista på registrerade rader.

Kundreskontra

Full kontroll på dina fakturor. Skapa påminnelsefakturor med inkluderad ränta. Enkelt att registrera in betalning från kund . Bokföringsunderlag samt SIE4-fil för ekonomisystem.

ROT

Skicka ansökning för ROT. Systemet fyller automatisk i ansökan som kan skrivs ut eller importeras via XML-fil till Skatteverket. Historik för tidigare ansökta och behandlade ROT

KALKYL

Fullständig kalkylmodul integrerad i programmet. Beräkning baserad på normtid, montagetid mm.
Få ut rapporter i form av excel-dokument, slutark, anbud, reservationer mm. För mer detaljerad information läs om den webbaserade modulen Calcy som har samma funktioner som kalkyl i Factory.

Allmänt

Katalog

Alltid komplett RSK-katalog med bilder och övrig produktinformation.
Katalogen uppdateras kontinuerligt.

Priser

Vi underhåller och uppdaterar grossistprislistorna. Avtalen läses in av användaren. Möjlighet att skapa egna prislistor utifrån valda grossistprislistor

Tider

Normtider för nybyggnad, ombyggnad, industri och rivning. Montagetider, ger tider på bl.a. rördelar och ventiler

Produktblad

Alla dokument som finns i RSK-databasen samlas på respektive order.
Produktblad, Montageanvisningar, Miljödeklarationer, Typgodkännande samt Drift & Skötselinstruktioner

Kalender

Enkel tidplan för alla arbeten och respektive montör.
Funktion för att se samtliga arbeten eller enskilda medarbetares ordrar

Kopplingar

Export av Bokföringsunderlag till SIE4-fil som sedan importers till ekonomisystem.
Materialbeställningar kan e-postas direkt till grossist

EDI

Ta emot ordererkännade vi elektronisk följesedel till vald order både via Monty och Factory. Detta innebär att du slipper registrera artikelraderna på fakturaunderlaget. Factory presenterar alla avier som inkommit som EDimeddelande. Efter ditt godkännande är registreringen klar

TidRappportering

Tiden kan registreras både via Factory och Monty, montören registrerar all sin tid både debiterbara timma och ej debiterbar tid såsom semester och sjukfrånvaro. Enkelt att följa upp arbetade timmar för en valfri period, projekt och order.